"Młodzież na rozdrożu -kształtowanie charakteru i umiejętności życiowe" Utwórz PDF Drukuj
20.03.2009.
 
Wychowawcy Miejskiego Gimnazjum w Zielonce - Grupa Wsparcia

Projektem wychowawczym kształtującym osobowość gimnazjalistów, także poprzez pracę z rodziną, objętych było ponad 500 gimnazjalistów z Zielonki oraz ich rodzice i nauczyciele. Młodzież uczyła się kształtować dobry charakter i zdobywać praktyczne umiejętności życiowe w sposób ciekawy i skuteczny. Projekt poruszał wszystkie pięć sfer człowieka: fizyczną, intelektualną, emocjonalną, społeczną i duchową. Nastolatki w grupach budowali  swoje uczucia, tworzyli plan jak podejmować właściwe decyzje, po to by stać się dobrym człowiekiem. W programie Były użyte różne metody: analiza literatury, poezja, myślenie krytyczne, ćwiczenia ruchowe, dyskusje w grupie, praca własna, przyroda i muzyka. Z tego powodu program był dobrze odbierany przez uczniów reprezentujących różne style uczenia się. Realizacja zadań przyczyniła się do budowania dobrego charakteru człowieka. Z charakteru wypływa jego system wartości, a z niego podejmowane decyzje. Wspólnie z rodzicami organizatorzy dążyli do przeniesienia wartości
i przekonań z umysłu do serca, a stąd na zachowanie w życiu.

 
© 2020 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.