Dedcydujmy Razem - subregion wołomiński Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Grzegorz Grabowski   
14.09.2010.

Zielonkowskie Forum Samorządowe, w drodze konkursu zostało wybrane do pełnienia roli koordynatora subregionalnego programu systemowego POKL  „Decydujmy razem”. Jest  to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski (w zakresie polityki: przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, integracji społecznej i zatrudnienia). 

„Decydujmy razem” to:

- upowszechnienie sprawdzonych modeli partycypacyjnych powstałych w Polsce i za granicą,

- tworzenie „korpusu partycypacji” – doradców i animatorów działających w samorządach na rzecz tworzenia mechanizmów partycypacyjnych,

- monitorowanie prawa krajowego i lokalnych regulacji prawnych oraz upowszechnianie regulacji wspierających partycypację,

- prowadzenie badań i publikowanie ich wyników oraz popularyzacja partycypacji jako przedmiotu badań i kierunku studiów,

- prowadzenie kampanii promującej partycypację i osiągnięcia samorządów uczestniczących w projekcie.

„Decydujmy razem” to realizacja szeregu konkretnych zadań w stu ośmiu jednostkach samorządowych z użyciem metod partycypacyjnych, potencjału lokalnych struktur i liderów oraz z uwzględnieniem lokalnych tradycji, zasobów, uwarunkowań demograficznych i historycznych. Rezultaty tych działań staną się przedmiotem upowszechniania i promocji.

„Decydujmy razem” jest projektem  systemowy realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Na poziomie samorządu lokalnego w ramach programu przewidziano:

- bezpłatne szkolenia dla wskazanych przez JST animatorów partycypacji (pięć trzydniowych szkoleń w 2011 r.,) podczas których uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych,

- wsparcie przy tworzeniu grupy lokalnych animatorów społecznych LAS – grupy 4/5 osób złożonej z  przedstawicieli samorządu i liderów lokalnej społeczności, które po przeszkoleniu będą mogły aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych przeprowadzanych przez JST,

- dofinansowanie cyklu seminariów i warsztatów konsultacyjnych organizowanych przy opracowaniu wybranych przez JST polityk/programów/strategii z obszaru rozwoju lokalnego,

- wparcie  konsultanta ds. partycypacji społecznej.

Główne obciążenie samorządu, deklarującego udział w projekcie związane jest z wytypowaniem jednego urzędnika, który pełniłby role animatora lokalnego i uczestniczył w cyklu bezpłatnych szkoleń.  Podczas nich zdobyłby wiedzę, dzięki której mógłby prowadzić w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju konsultacje społeczne, niezbędne do właściwego, zgodnego z obowiązującym standardami  zarządzania strategicznego i operacyjnego jednostki samorządu terytorialnego.

Wzięcie udziału w projekcie to możliwość stworzenia w gminie sytemu konsultacji społecznych przy opracowywaniu dokumentów strategicznych/programów sektorowych. Ze strony urzędu gminy uczestnikami projektu mogłyby być osoby odpowiedzialne za komunikację społeczną/promocję, planowanie strategiczne lub współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

drnagl.jpg

Zmieniony ( 15.09.2010. )
 
© 2020 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.