O nas Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.04.2008.
Zielonkowskie Forum Samorządowe zawiązano dnia 8.09.2003 r. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest Zielonka. Naszym celem jest podejmowanie działań wspomagających wszechstronny rozwój społeczności miasta Zielonka i poprawę standardu życia jego mieszkańców.  Pragniemy inicjować, wspierać i prowadzić działania służące społecznemu, cywilizacyjnemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu a przez to poprawiać o standard jakości życia mieszkańców. Bierzemy aktywny udział w życiu publicznym miasta i regionu. Podejmujemy działania na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich.  Chcemy rozbudzać lokalny patriotyzm i promować pozytywny wizerunek Zielonki i jej otoczenia. Współpracujemy z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania. Działamy podejmując konkretne inicjatywy, obejmujące:
-         pomoc społeczną;
-         działalność charytatywną;
-         działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
-         promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
-         upowszechnianie i ochronę praw kobiet;
-         edukację, oświatę i wychowanie;
-         krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
-         kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i tradycjilokalnej;
-         ochronę środowiska, ochronę zwierząt, promowanie ekorozwoju;
-         przeciwdziałanie patologiom społecznym;
-         wspomaganie rozwoju demokracji lokalnej;
-         pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
-         upowszechnianie i ochronę praw konsumenta;
-         promocję i organizację lokalnego wolontariatu.

A o tym co zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić przeczytasz na naszej stronie.
Zmieniony ( 15.03.2009. )
 
© 2020 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.