Nasze programy Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
09.04.2008.

Działanie Zielonkowskiego Forum Samorządowe funkcjonuje w oparciu o PROGRAMY. Programami nazywamy obszary naszego działania wyróżniające się pod względem przedmiotu działań i podmiotów do których kierujemy naszą aktywność.  Przedmioty naszych zainteresowań to:

- zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym;   

- wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rozwoju lokalnym;

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego;

- wspieranie organizacji pozarządowych;

- promowanie partnerskiego (czyli wspólnych działań samorządu i organizacji społecznych) podejścia w rozwoju lokalnym.

W ujęciu podmiotowym nasze działania kierujemy, do:

- wąskich grup odbiorców aktywnych w konkretnych obszarach; np. film, turystyka, historia, itd.;

- mieszkańców naszego miasta;

- mieszkańców powiatu wołomińskiego.    

Podstawowym elementem działań stowarzyszenia są PROJEKTY. Są to konkretne działania, realizowane w oparciu o datację otrzymywane z różnych źródeł,  posiadające ściśle określone cele. Często się zdarza, że pojedynczy projekt ma podmiot i przedmiot obejmujący różne wymienione wyżej obszary.

GOSCINIEC ZIELONKA - program "skupiony" na Zielonce.

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - różne przedsięwzięcia dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁAJ LOKALNIE - program grantowy na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych.

GRUPA PARTNERSKA "CUDU nad WISŁĄ" - program podejmujący partnerskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu wołomińskiego.

Zmieniony ( 21.03.2010. )
 
© 2020 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.