Działaj Lokalnie Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Grzegorz Grabowski   
07.05.2008.

Rozwój lokalny to nie tylko działania władzy publicznej w zakresie budowy infrastruktury, oświaty, bezpieczeństwa, kultury itd.  Rozwój lokowany to także działania grup obywateli/społeczników skupionych w małych stowarzyszeniach, którzy aktywnie chcą włączyć się w rozwój swoich małych ojczyzn. Oni znają problemy, często nie dostrzegane przez władze, występujące w ich najbliższym sąsiedztwie.  Mają pomysły jak je rozwiązać  i nieraz już aktywnie działają w celu polepszenia swojego  najbliższego otoczenia.  Bardzo często przeszkodą w podjęciu lub rozszerzeniu takich przedsięwzięć  jest brak środków finansowych, bez których nawet najlepszych pomysłów nie da się zrealizować. Nawet niewielkie wsparcie finansowe umożliwia zorganizowanie zajęć dla dzieci, przygotowanie spektakli teatralny i wielu innych inicjatyw.  Lokalna Organizacja Grantodawcza będzie wspierała finansowo takie inicjatywy.  „Działaj Lokalnie” to program realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.   Poprzez przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.  Lokalna Organizacja Grantodawcza realizuje program grantowy, czyli konkursy, w którym oceniane są projekty na realizację działań podejmowanych przez lokalne organizacje, szkoły, domy kultury czy grupy nieformalne. Nagrodzone projekty otrzymują wsparcie na realizację zaplanowanych inicjatyw. Program grantowy prowadzony jest w oparciu o regulamin programu, który zawiera cel programu, planowane rezultaty, kryteria oceny wniosków, grupy odbiorców pomocy. Projekty składane do konkursu będą przygotowywane na podstawie formularza wniosku, obejmującego takie elementy jak: opis podmiotu składającego wniosek, opis projektu (tytuł, cel, planowane działania oraz rezultaty) oraz budżet. Wyboru spośród zgłoszonych projektów dokonuje Komisja Grantowa danego programu na podstawie wcześniej podanych kryteriów konkursu.
Zmieniony ( 09.05.2008. )
 
© 2019 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.