Informacje ogólne Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Grzegorz Grabowski   
09.05.2008.
logogpa.jpgGrupa Partnerska (partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju) jest dobrowolnym, otwartym porozumieniem co najmniej 3, zachowujących autonomię, partnerów, reprezentujących trzy sektory (publiczny, prywatny, pozarządowy), którzy wspólnie realizują praktyczne długofalowe działania na rzecz określonego regionu, doskonaląc je i monitorując oraz zachowując zasadę równości w dzieleniu zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści.
Nadrzędnym celem współpracy na poziomie regionalnym, której wyrazem jest Grupa Partnerska jest integracja przedsięwzięć podejmowanych przez różne sektory życia publicznego w regionie i zapewnienie ich wkładu w zrównoważony rozwój regionu, którego planowanie i wdrażanie nie jest możliwe bez udziału reprezentacji wszystkich sektorów.
Grupa partnerska jest sposobem na łączenie sił dla podejmowania zadań przekraczających możliwości pojedynczej organizacji czy instytucji; wspiera oddolne inicjatywy.
Grupy funkcjonują w oparciu o standardy sieci Grup Partnerskich, działającej pod auspicjami fundacji „Partnerstwo dla Środowiska
”.
Zmieniony ( 09.05.2008. )
 
© 2019 Zielonkowskie Forum Samorządowe :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.