Działalność gospodarcza ES
Redaktor: Grzegorz Grabowski   
27.06.2012.
W zwiazku z realizacją projektu " Kompleksowe wsparcie instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w powiecie wołomińskim” przez Zielonkowskie Forum Samorządowe zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie z zakresu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Szkolenie obejmie swoją tematyką następujące tematy:

1. Dzialalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji
2. Analizę rynku
3. Plan marketingowy
4. Biznes plan

Szkolenie odbędzie się w dniach 29 czerwca 2012 -01 lipca 2012 w Tłuszczu.